Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMAS

 

            1996 m. lapkričio 14 d. Nr. I-1613

            Vilnius

 

            PIRMASIS SKIRSNIS

            BENDROJI DALIS

 

            1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

            1. Šis įstatymas reguliuoja visuomeninius santykius, atsirandančius naudojant branduolinę energiją elektros ir šilumos energijai gaminti. Jis sudaro fizinių ir juridinių asmenų veiklos branduolinėje energetikoje juridinį pagrindą. Įstatymo tikslas - užtikrinti branduolinę saugą, kai branduolinė energija naudojama taikiems poreikiams tenkinti, ir užkirsti kelią branduolinės ginkluotės plėtrai neleistinai disponuojant branduolinėmis medžiagomis (įskaitant branduolinį kurą ir branduolines atliekas). Šio įstatymo nuostatos atitinka Lietuvos Respublikos įsipareigojimus pagal Branduolinės saugos konvenciją ir užtikrina žmogaus bei aplinkos apsaugą nuo kenksmingo radiacijos poveikio.

            2. Šis įstatymas nustato:

            1) branduolinės energetikos valdymo pagrindus;

            2) branduolinės saugos ir radiacinės apsaugos valstybinio reguliavimo principus branduolinėje energetikoje;

            3) licencijavimo branduolinėje energetikoje pagrindines sąlygas;

            4) ypatingas branduolinės energetikos objektų projektavimo ir statybos sąlygas;

            5) branduolinės energetikos objektų eksploatavimo pagrindines sąlygas;

            6) branduolinių medžiagų bei įrengimų eksporto ir importo pagrindines sąlygas;

            7) branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų, naudojamų branduolinėje energetikoje, transportavimo ir sandėliavimo pagrindines sąlygas;

            8) branduolinės energetikos objektų ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras