Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2016-07-13, 2016-20329

 

            LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

            ĮSAKYMAS

 

            DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M.

            GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-943 "DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS

            ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR APMOKĖJIMO

            TVARKOS APRAŠO BEI PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

            2016 m. liepos 13 d. Nr. V-930

            Vilnius

 

            1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. V-943 "Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo" ir išdėstau jį nauja redakcija (Pirminės ambulatorinės sveikatos paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas ir Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašas nauja redakcija nedėstomi):

 

            "LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

            ĮSAKYMAS

            DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

            ORGANIZAVIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO BEI PIRMINĖS

            AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR BAZINIŲ

            KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 9 straipsnio 6 dalimi bei atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras