Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-1043 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 "Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 01 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2016.08.30, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2016-08-30, 2016-22849
                
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M.
  GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-943 "DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR APMOKĖJIMO
  TVARKOS APRAŠO BEI PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
        2016 m. rugpjūčio 26 d. Nr. V-1043
               Vilnius
                
  Įgyvendindamas Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014-
2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos  Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-
815 "Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014-2023 metų
veiksmų plano patvirtinimo", 1 priedo 23.8 papunkčio nuostatą ir
atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2016 m.
birželio  7 d. nutarimą Nr. DT-4/5 "Dėl naujos  pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros skatinamosios sergančio
tuberkulioze asmens išgydymo paslaugos ir jos bazinės  kainos
patvirtinimo":
  1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos  apsaugos
ministro 2005 m. gruodžio  5 d. įsakymą Nr. V-943 "Dėl Pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo
ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės  asmens
sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo
":
  1.1. Pakeičiu įsakymo preambulę ir ją išdėstau taip:
  "Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos  draudimo
įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi bei atsižvelgdamas į Privalomojo
sveikatos draudimo tarybos 2005 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. 10/
1:"
  1.2. Papildau nurodytuoju įsakymu patvirtintą  Pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo
ir apmokėjimo tvarkos aprašą 35-1 punktu:
  "35-1. Už sergančio tuberkulioze asmens išgydymo  paslaugą
mokama tuo atveju, jei bakteriologinių tyrimų  (mikroskopijos,
pasėlio), atliekamų gydymo kurso dviem paskutiniais mėnesiais, o
dauginio atsparumo vaistams tuberkuliozės atveju - paskutiniais
trim mėnesiais, rezultatai yra neigiami, t. y.  pacientas
nebeišskiria tuberkuliozės mikobakterijų."
  1.3. Papildau nurodytuoju įsakymu patvirtinto ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras