Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: SV-S-11 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos struktūros patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2016.11.18, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2016-11-18, 2016-27115

        LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBOS
              SPRENDIMAS
                
   DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS STRUKTŪROS
             PATVIRTINIMO
                
        2016 m. lapkričio 18 d. Nr. SV-S-11
               Vilnius

   Neteko galios Lietuvos Respublikos Seimo valdybos
   2018 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. SV-S-840
   (nuo 2018 m. rugpjūčio 14 d.)
   (TAR, 2018-08-01, 2018-12726)Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras