Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2016-11-18, 2016-27115

        LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBOS
              SPRENDIMAS
                
   DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS STRUKTŪROS
             PATVIRTINIMO
                
        2016 m. lapkričio 18 d. Nr. SV-S-11
               Vilnius

  Lietuvos Respublikos Seimo valdyba, vadovaudamasi  Lietuvos
Respublikos Seimo statuto 32 straipsnio 11 punktu, nusprendžia:
  1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo  kanceliarijos
struktūrą (pridedama).
  2.  Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo   kanceliarijos
struktūrą ir pripažinti netekusiu galios Lietuvos  Respublikos
Seimo kanceliarijos struktūros 9 punktą.
  3. Nustatyti, kad:
  3.1. šis sprendimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2016  m.
lapkričio 21 d.
  3.2. šio sprendimo 2 punktas įsigalioja 2016 m. gruodžio 2 d.

Seimo Pirmininkas              Viktoras Pranckietis

            _________________

                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos Seimo 
                valdybos 2016 m. lapkričio 18 d. 
                sprendimu Nr. SV-S-11

    LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS STRUKTŪRA

  1. Seimo kancleris.
  2. Seimo kanclerio pavaduotojas. 
  3. Seimo kanclerio biuras.
  4. Aplinkos apsaugos komiteto biuras.
  5. Audito komiteto biuras.
  6. Biudžeto ir finansų komiteto biuras.
  7. Ekonomikos komiteto biuras.
  8. Europos reikalų komiteto biuras.
  9. Informacinės visuomenės plėtros komiteto biuras.
  10. Kaimo reikalų komiteto biuras.
  11. Kultūros komiteto biuras.
  12. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biuras.
  13. Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuras.
  14. Sveikatos reikalų komiteto biuras.
  15. Švietimo ir mokslo komiteto biuras.
  16. Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuras.
  17. Užsienio reikalų komiteto biuras.
  18. Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuras.
  19. Žmogaus teisių komiteto biuras.
  20. Komisijų sekretoriatas.
  21. Dokumentų departamentas:
  21.1. Archyvo skyrius;
  21.2. Dokumentų valdymo skyrius;
  21.3. Stenogramų skyrius;
  21.4. Teisės aktų redagavimo ir vertimo skyrius; 
  21.5. Teisės aktų registro skyrius.
  22. Informacijos ir komunikacijos departamentas:
  22.1. Bendrosios ...