Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 140 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1564 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 36 straipsnio 12 dalį ir 64 straipsnio 6 dalį" pakeitimo ir kai kurių nutarimų pripažinimo netekusiais galios
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 03 04.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.03.03, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-03-03, 2017-03611
                
        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. GRUODŽIO 19 D.
NUTARIMO NR. 1564 "DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS
  RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO
TARNYBOS ĮSTATYMO 36 STRAIPSNIO 12 DALĮ IR 64 STRAIPSNIO 6 DALĮ"
 PAKEITIMO IR KAI KURIŲ NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

          2017 m. kovo 1 d. Nr. 140
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio
19 d. nutarimą Nr. 1564 "Dėl įgaliojimų suteikimo  įgyvendinant
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo  ir
karo tarnybos įstatymo 36 straipsnio 12 dalį ir 64 straipsnio 6
dalį" ir jį išdėstyti nauja redakcija:
                  
        "LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO
  APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMĄ
   
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos
organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalimi, 7
straipsnio 4 dalimi, 13 straipsnio 7 dalies 13 punktu,  20
straipsnio 13 dalimi, 44 straipsnio 4 dalimi, 62 straipsnio  1
dalimi, 63 straipsnio 1, 7, 8 ir 9 dalimis, 64 straipsnio 6 ir 8
dalimis, 65 straipsnio 4 dalimi, 65-1 straipsnio 3 dalimi,  67
straipsnio 17 dalimi ir 72 straipsnio 3 dalimi,  Lietuvos
Respublikos Vyriausybė nutaria:
  Įgalioti:
  1.  Lietuvos  Respublikos krašto apsaugos   ministeriją
patvirtinti:
  1.1. išieškomų mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos
tobulinimo išlaidų apskaičiavimo tvarką ir išlaidų sudėtį;
  1.2.  kariuomenės  rėmėjo vardo suteikimo   kariuomenei
nusipelniusiems asmenims tvarką;
  1.3. karių aprūpinimo apranga sąlygas ir normas;
  1.4. karių kelionės išlaidų atlyginimo tvarką, maksimalų per
dieną nuvažiuojamą atstumą į abi puses, už kurį  atlyginamos
kelionės išlaidos, ir kelionės nuosavu transportu vieno kilometro
atlyginamų išlaidų dydį; 
  1.5. karių uniformų ir skiriamųjų ženklų etalonus;
  1.6. karybos srities standartizacijos tvarką;
  1.7. tikrosios ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras