Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 279 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 "Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 04 19.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.04.18, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-04-18, 2017-06543

        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. BALANDŽIO 25 D.
   NUTARIMO NR. 435 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APDRAUSTŲJŲ
  VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU IR VALSTYBINIO SOCIALINIO
   DRAUDIMO IŠMOKŲ GAVĖJŲ REGISTRO STEIGIMO, JO NUOSTATŲ
   PATVIRTINIMO IR VEIKLOS PRADŽIOS NUSTATYMO" PAKEITIMO

         2017 m. balandžio 12 d. Nr. 279
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1.  Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007  m.
balandžio 25 d. nutarimą Nr. 435 "Dėl Lietuvos  Respublikos
apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir  valstybinio
socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų
patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo":
  1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:
  "Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinio  socialinio
draudimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos
valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2
dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:". 
  1.2.  Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus  Lietuvos
Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu  ir
valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatus
ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
  2.  Šiuo nutarimu nauja redakcija išdėstytų   Lietuvos
Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu  ir
valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatų
34, 35, 36 ir 37 punktai įsigalioja 2017 m. liepos 1 dieną.
  3. Nustatyti, kad draudėjai privalo Valstybinio  socialinio
draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir  darbo
ministerijos nustatyta tvarka pateikti duomenis apie galiojančias
terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki 2017 m. birželio 30 d.,
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo  įstaigoms
nuo 2017 m. liepos 1 d. iki liepos 31 dienos. Jeigu terminuotos
darbo sutarties terminas baigiasi laikotarpiu nuo 2017 m. liepos
1 d. iki liepos 31 d., duomenys turi būti pateikti ne vėliau kaip
likus vienai dienai iki asmens, kuris dirba pagal  terminuotą
darbo sutartį, valstybinio socialinio draudimo pabaigos.

Ministras Pirmininkas             Saulius Skvernelis

Socialinės ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras