Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XIII-441 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1, 80 straipsnių ir XXI-1 skyriaus pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2018 01 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.06.27, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-06-27, 2017-10802

 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 1, 80 STRAIPSNIŲ
       IR XXI-1 SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS
                
        2017 m. birželio 15 d. Nr. XIII-441
               Vilnius

  1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas
  Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "1.  Šis  Kodeksas nustato civilinių, darbo,   šeimos,
intelektinės   nuosavybės,   konkurencijos,     bankroto,
restruktūrizavimo,  viešųjų  pirkimų  (įskaitant   pirkimus,
atliekamus vandentvarkos, energetikos, transporto ar  pašto
paslaugų srities perkančiųjų subjektų), koncesijų suteikimo bylų
ir kitų bylų dėl privatinių teisinių santykių bei  ypatingosios
teisenos bylų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo bei  vykdymo,
prašymų dėl užsienio teismų sprendimų ir arbitražų  sprendimų
pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje tvarką, taip  pat
skundų dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio arbitražo
sprendimų  nagrinėjimo tvarką. Darbo, šeimos,  intelektinės
nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų
pirkimų bylos, bylos dėl turto paėmimo visuomenės poreikiams ir
ypatingosios teisenos bylos nagrinėjamos pagal šio  Kodekso
taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti  Lietuvos
Respublikos įstatymai."
  
  2 straipsnis. 80 straipsnio pakeitimas
  Pakeisti 80 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "1.  Už kiekvieną ieškinį (pradinį ar   priešieškinį),
pareiškimą  dėl  ikisutartinių santykių, trečiojo   asmens,
pareiškusio savarankišką reikalavimą dėl ginčo dalyko, pareiškimą
jau pradėtoje byloje, pareiškimą ypatingosios teisenos  bylose
mokamas tokio dydžio žyminis mokestis:
  1) turtiniuose ginčuose - nuo ieškinio sumos: iki trisdešimt
tūkstančių eurų - 3 procentai, bet ne mažiau kaip dvidešimt eurų;
nuo didesnės kaip trisdešimt tūkstančių eurų sumos iki  vieno
šimto tūkstančių eurų - devyni šimtai eurų plius 2 procentai nuo
ieškinio sumos, viršijančios trisdešimt tūkstančių eurų;  nuo
didesnės kaip vieno šimto tūkstančių eurų sumos - du tūkstančiai
trys  šimtai eurų plius 1 procentas nuo ieškinio  sumos,
viršijančios vieną šimtą tūkstančių eurų. Bendras  žyminio
mokesčio dydis turtiniuose ginčuose negali viršyti  penkiolikos
tūkstančių eurų;
  2) ginčuose dėl sutarčių modifikavimo (pakeitimo, nutraukimo ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras