Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XIII-565 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 21, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 11 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.07.12, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-07-12, 2017-12064
                
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 21, 23 IR 24
           STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
              ĮSTATYMAS
                
        2017 m. birželio 29 d. Nr. XIII-565
               Vilnius
  
  1 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas 
  1. Pakeisti 21 straipsnio 5 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti
taip:
  "4) paaiškėja, kad fizinis asmuo, turintis leidimą,  ar
juridinio asmens, turinčio leidimą, vadovas, savininkas ir (ar)
juridinio asmens dalyvis - fizinis asmuo, turintis ne mažiau kaip
10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, turi neišnykusį  ar
nepanaikintą teistumą arba dėl juridinio asmens,  turinčio
leidimą, ar dėl šio juridinio asmens dalyvio - juridinio asmens,
turinčio ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų,  dalininkų
įnašų, per pastaruosius penkerius metus buvo priimtas ir  yra
įsiteisėjęs  apkaltinamasis  teismo  nuosprendis  už   šias
nusikalstamas veikas: dalyvavimą nusikalstamame  susivienijime,
nusikalstamo susivienijimo organizavimą arba vadovavimą  jam,
kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kreditinį
sukčiavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą,
neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar  profesine
veikla ar jas atitinkančias nusikalstamas veikas pagal užsienio
valstybių baudžiamuosius įstatymus;".
  2. Papildyti 21 straipsnio 5 dalį 6 punktu:
  "6) paaiškėja, kad asmens, turinčio leidimą verstis didmenine
prekyba nefasuotais naftos produktais, mokestinių nepriemokų ir
(ar) pradelstų įsipareigojimų bendra suma valstybės  biudžetui,
savivaldybių biudžetams ir (ar) fondams, į kuriuos  mokamus
mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ir (ar)
Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar)  įsipareigojimų
muitinei suma viršija 10 tūkstančių eurų. Jeigu dėl  šių
mokestinių nepriemokų ir (ar) pradelstų įsipareigojimų mokėjimas
yra atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta  tvarka
arba dėl jų vyksta ginčas ginčus nagrinėjančioje institucijoje,
laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi;".
  3. Papildyti 21 straipsnio 5 dalį 7 punktu:
  "7) atliekant priežiūros veiksmus naftos produktų  prekyba
besiverčiančiose  įmonėse, randama neregistruotų   talpyklų,
vamzdynais sujungtų su registruotomis talpyklomis ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras