Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: VA-72/1B-733 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 09 15.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.09.05, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-09-05, 2017-14172

  VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
        FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO IR
   MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
       MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS
               ĮSAKYMAS
                 
     DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS
   RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO IR MUITINĖS
  DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
GENERALINIO DIREKTORIAUS 2003 M. VASARIO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-57/
  1B-160 "DĖL MOKESČIŲ, RINKLIAVŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į LIETUVOS
  RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS BEI
     VALSTYBĖS PINIGŲ FONDUS KODŲ SĄRAŠO" PAKEITIMO
                 
        2017 m. rugsėjo 1 d. Nr. VA-72/1B-733
                Vilnius

  1. Pakeičiame Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų  į
Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų  surenkamąsias
sąskaitas,  kodų sąrašą, patvirtintą Valstybinės   mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų  ministerijos
viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos  Respublikos
finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26
d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų
į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus
bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo": 
  1.1. Pakeičiame 71 punktą ir jį išdėstome taip:
  "71. Valstybės rinkliavos už Audito, apskaitos,  turto
vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos teikiamas paslaugas; 5793." 
  1.2. Papildome 180-1 punktu ir jį išdėstome taip:
  "180-1. Policijos departamento prie Lietuvos  Respublikos
vidaus  reikalų  ministerijos skirtos baudos už   Lietuvos
Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo  pažeidimus;
6730." 
  1.3. Papildome 182-1 punktu ir jį išdėstome taip:
  "182-1. Valstybinės mokesčių inspekcijos skirtos baudos  už
Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pažeidimus; 6738."
  2. Nustatome, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 15
dieną.

Viršininkė                    Edita Janušienė

Generalinis direktorius              Arūnas Adomėnas

            _________________
                Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras