Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2017-09-05, 2017-14172

 

            VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

            FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO IR

            MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

            MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

            ĮSAKYMAS

 

            DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS

            RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO IR MUITINĖS

            DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2003 M. VASARIO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-57/

            1B-160 "DĖL MOKESČIŲ, RINKLIAVŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į LIETUVOS

            RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS BEI

            VALSTYBĖS PINIGŲ FONDUS KODŲ SĄRAŠO" PAKEITIMO

 

            2017 m. rugsėjo 1 d. Nr. VA-72/1B-733

            Vilnius

 

            1. Pakeičiame Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo":

            1.1. Pakeičiame 71 punktą ir jį išdėstome taip:

            "71. Valstybės rinkliavos už Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamas paslaugas ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras