Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1K-1086 Dėl apylinkės teismo teisėjo perkėlimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 10 16.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.09.07, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-09-07, 2017-14262

         LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
              DEKRETAS
                
       DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO

        2017 m. rugsėjo 6 d. Nr. 1K-1086
               Vilnius

  1 straipsnis.
  Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  Konstitucijos   84
straipsnio 11 punktu, 112 straipsnio ketvirtąja ir  penktąja
dalimis, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 63 straipsnio 1, 9,
10 dalimis ir atsižvelgdama į Teisėjų tarybos patarimą,
  p e r k e l i u Joniškio rajono apylinkės teismo  teisėją
Sergej LEBEDEV į Kauno apylinkės teismą.
  
  2 straipsnis.
  Šis dekretas įsigalioja 2017 m. spalio 16 d.

Respublikos Prezidentė             Dalia Grybauskaitė

            _________________
                Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras