Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2017-09-07, 2017-14262

 

            LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

            DEKRETAS

 

            DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO

 

            2017 m. rugsėjo 6 d. Nr. 1K-1086

            Vilnius

 

            1 straipsnis.

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 11 punktu, 112 straipsnio ketvirtąja ir penktąja dalimis, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 63 straipsnio 1, 9, 10 dalimis ir atsižvelgdama į Teisėjų tarybos patarimą,

            p e r k e l i u Joniškio rajono apylinkės teismo teisėją Sergej LEBEDEV į Kauno apylinkės teismą.

 

            2 straipsnis.

            Šis dekretas įsigalioja 2017 m. spalio 16 d.

 

Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

 

            _________________

 
Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras