Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 708 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 09 08.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.09.07, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-09-07, 2017-14268

        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. SPALIO 23 D.
   NUTARIMO NR. 1154 "DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKŲ PLOTŲ
           PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

         2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 708
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23
d. nutarimą Nr. 1154 "Dėl valstybinės reikšmės miškų  plotų
patvirtinimo":
  1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 
  "1. Patvirtinti 1132,82 tūkst. hektarų valstybinės reikšmės
miškų plotus (pridedama) pagal Valstybinės miškų  tarnybos
parengtas schemas (1-60 priedai)." 
  2. Pakeisti nurodytuoju nutarimu patvirtintus  valstybinės
reikšmės miškų plotus:
  2.1. pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
"
+----+------------+--------------+-------------+------------------+
|3. |      |Varėnos rajono|68,31    |3 priedas     |
+----+------------+--------------+-------------+------------------+
                                ";
  2.2. pakeisti pastraipą, einančią po 5 punkto, ir  ją
išdėstyti taip:
"
+----+------------+--------------+-------------+------------------+
|  |      |Iš viso    |121,00    |         |
+----+------------+--------------+-------------+------------------+
                                ";
  2.3. pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:
"
+----+------------+--------------+-------------+------------------+
|13. |      |Raseinių   |14,01    |13 priedas    |
|  |      |rajono    |       |         |
+----+------------+--------------+-------------+------------------+
                                ";
  2.4. pakeisti pastraipą, einančią po 13 punkto, ir  ją
išdėstyti taip:
"
+----+------------+--------------+-------------+------------------+
|  |      |Iš viso    |142,65    |         |
+----+------------+--------------+-------------+------------------+
                                ";
  2.5. pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:
"
+----+------------+--------------+-------------+------------------+
|31. |      |Rokiškio ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras