Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-1072 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 "Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 09 09.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.09.08, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-09-08, 2017-14434

    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M.
  VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-112 "DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS
    DRAUDIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
         2017 m. rugsėjo 8 d. Nr. V-1072
               Vilnius
                
  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos  apsaugos
ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. V-112 "Dėl Privalomojo
sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo" ir išdėstau jį
nauja redakcija:
                
    "LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
                
              ĮSAKYMAS
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
                
  Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos sveikatos  draudimo
įstatymo 28 straipsnio 1 ir 3 dalimis,
  t v i r t i n u Privalomojo sveikatos draudimo  tarybos
sudėtį:
  Asta Aranauskienė - Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
atstovė;
  Aurimas Baliukevičius - Valstybinės ligonių kasos  prie
Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas; 
  Aldona Baublytė - asmens sveikatos priežiūros  įstaigų
darbuotojų atstovė;
  Laima Kaveckienė - Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė;
  Dana Migaliova - pensininkų ir neįgaliųjų interesus ginančių
organizacijų atstovė;
  Edita  Paberalienė  - sveiką gyvenseną   propaguojančių
organizacijų atstovė;
  Laimutis Paškevičius - darbdavių organizacijų atstovas;
  Aistė  Raulušaitienė  -  Lietuvos  profesinių   sąjungų
konfederacijos atstovė;
  Kęstutis Štaras - asmens sveikatos priežiūros  įstaigų
organizacijų atstovas;
  Gražina Tarvydienė - darbdavių organizacijų atstovė;
  Aurelija  Urbonienė - Lietuvos Respublikos  Vyriausybės
kanceliarijos atstovė;
  Tadas Vadvilavičius - Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
atstovas;
  Rima Vaitkienė - Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė;
  Daiva Žaromskienė - pacientų interesus ginančių organizacijų
atstovė;
  Edmundas Žilevičius - Finansų ministerijos atstovas."

Sveikatos apsaugos ministras           Aurelijus Veryga

            _________________
                
 ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras