Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2017-09-28, 2017-15272

         LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
              DEKRETAS
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO MINDAUGO SINKEVIČIAUS
             ATSISTATYDINIMO

        2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. 1K-1099
               Vilnius

  1 straipsnis.
  Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  Konstitucijos   84
straipsnio 7 bei 9 punktais ir atsižvelgdama į  Lietuvos
Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio 2017  m.
rugsėjo 28 d. teikimą,
  p r i i m u Lietuvos Respublikos ūkio ministro  Mindaugo
SINKEVIČIAUS atsistatydinimą.
  
  2 straipsnis.
  Šis dekretas įsigalioja 2017 m. spalio 13 d. 

Respublikos Prezidentė             Dalia Grybauskaitė

            _________________