Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
            N U T A R I M A S

         1997 m. spalio 23 d. Nr. 1154
               Vilnius

    Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo

  Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos piliečių  nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1. Patvirtinti 955,5 tūkst. hektarų valstybinės reikšmės
miškų plotus (pridedama) pagal Žemės ir miškų ūkio ministerijos
parengtas schemas.
  2. Pavesti Žemės ir miškų ūkio ministerijai:
  2.1. per 2 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo nurodytas
1 punkte schemas pateikti suinteresuotoms ministerijoms  ir
apskričių viršininkų administracijoms;
  2.2. vykstant žemės reformai, suformavus didesnius kaip 25
hektarų ploto laisvo miškų fondo masyvus,  teikti Lietuvos
Respublikos  Vyriausybei  suderintus  su  Aplinkos  apsaugos
ministerija ir atitinkamų apskričių viršininkų administracijų
žemės ūkio departamentais pasiūlymus dėl šių masyvų priskyrimo
valstybinės reikšmės miškams.


  Ministras Pirmininkas          Gediminas Vagnorius

  Žemės ir miškų ūkio ministras      Vytautas Knašys

                      PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos Vyriausybės
             1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1154

        Valstybinės reikšmės miškų plotai


Eilės  Apskritis  Rajonas  Valstybinės reikšmės miškų
Nr.               plotas, tūkst. ha

1    Alytaus   Alytaus          14,8

2          Lazdijų          20,2

3          Varėnos          61,6

Iš viso                    96,6

4    Kauno    Jonavos          23,9

5          Kaišiadorių        19,8

6          Kauno           24,4

7          Kėdainių         21,2

8          Prienų          20,4

9          Raseinių         13,1

Iš viso                    122,8

10   Klaipėdos  Klaipėdos         9,3

11         Kretingos         14,7

12         Skuodo           4,5

13         Šilutės          27,8

Iš viso                    56,3

14   Marijampolės ...