Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

            N U T A R I M A S

 

            1997 m. spalio 23 d. Nr. 1154

            Vilnius

 

            Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

            1. Patvirtinti 955,5 tūkst. hektarų valstybinės reikšmės miškų plotus (pridedama) pagal Žemės ir miškų ūkio ministerijos parengtas schemas.

            2. Pavesti Žemės ir miškų ūkio ministerijai:

            2.1. per 2 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo nurodytas 1 punkte schemas pateikti suinteresuotoms ministerijoms ir apskričių viršininkų administracijoms;

            2.2. vykstant žemės reformai, suformavus didesnius kaip 25 hektarų ploto laisvo miškų fondo masyvus, teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei suderintus su Aplinkos apsaugos ministerija ir atitinkamų apskričių viršininkų administracijų žemės ūkio departamentais pasiūlymus dėl šių masyvų priskyrimo valstybinės reikšmės miškams.

 

            Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius

 

            Žemės ir miškų ūkio ministras Vytautas Knašys

 

            PATVIRTINTA

            Lietuvos Respublikos Vyriausybės

            1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1154

 

            Valstybinės reikšmės miškų plotai

 

Eilės Apskritis Rajonas Valstybinės reikšmės miškų Nr. plotas, tūkst. ha

 

1 Alytaus Alytaus 14,8

 

2 Lazdijų 20,2

 

3 Varėnos ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras