Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1178 Dėl karių mitybos fiziologinių normų patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1997.10.30, Nr.: 98, Publ. Nr.: 2491 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
            N U T A R I M A S

         1997 m. spalio 24 d. Nr. 1178
               Vilnius

    Dėl karių mitybos fiziologinių normų patvirtinimo

   Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 140
   (nuo 2017 m. gegužės 1 d.)
   (TAR, 2017-03-03, 2017-03611)Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras