Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
            N U T A R I M A S

         1997 m. spalio 24 d. Nr. 1178
               Vilnius

    Dėl karių mitybos fiziologinių normų patvirtinimo

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos tarnybos
įstatymo 49 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė
nutaria:
  1.  Patvirtinti  karių  mitybos  fiziologines  normas
(pridedama).
  2. Pavesti Krašto apsaugos ministerijai tvirtinti:
  2.1. suderintus su Sveikatos apsaugos ministerija kariams
skiriamų maisto produktų vidutinius dienos rinkinius;
  2.2. suderintas su Finansų ministerija karių paros maitinimo
išlaidų normas.
  3.  Pripažinti  netekusiu  galios  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės 1991 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 607 "Dėl
laikinųjų karių mitybos normų patvirtinimo ir  maistpinigių
nustatymo krašto apsaugos sistemos kariams".


  Ministras Pirmininkas          Gediminas Vagnorius

  Sveikatos apsaugos ministras       Juozas Galdikas

                      PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos Vyriausybės
             1997 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1178

        Karių mitybos fiziologinės normos


  Energinė vertė ir pagrindinės   Fiziologinė norma (kiekis
     maisto medžiagos      per parą)

Energinė vertė
 kcal                    3800-4400
 kJ                    15922-18436

Riebalai (paros maisto davinio
energinės vertės procentais)           
 rekomenduojama                 30
 labai didelio fizinio ir emocinio      apie 34
krūvio metu

Baltymai (paros maisto davinio        apie 14
energinės vertės procentais)
                                
Angliavandeniai (paros maisto         50-55
davinio energinės vertės
procentais)                  
 iš jų:                    
 monosacharidai ir disacharidai        11-13 
 krakmolas ir kiti polisacharidai       39-42

Vitaminai
A (mg)                     
 rekomenduojama                1000
 mažiausia dozė                300
B1 (mg/1000 kcal)                
 rekomenduojama                0,5
 mažiausia ...