Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

            N U T A R I M A S

 

            1997 m. spalio 24 d. Nr. 1178

            Vilnius

 

            Dėl karių mitybos fiziologinių normų patvirtinimo

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos tarnybos įstatymo 49 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

            1. Patvirtinti karių mitybos fiziologines normas (pridedama).

            2. Pavesti Krašto apsaugos ministerijai tvirtinti:

            2.1. suderintus su Sveikatos apsaugos ministerija kariams skiriamų maisto produktų vidutinius dienos rinkinius;

            2.2. suderintas su Finansų ministerija karių paros maitinimo išlaidų normas.

            3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 607 "Dėl laikinųjų karių mitybos normų patvirtinimo ir maistpinigių nustatymo krašto apsaugos sistemos kariams".

 

            Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius

 

            Sveikatos apsaugos ministras Juozas Galdikas

 

            PATVIRTINTA

            Lietuvos Respublikos Vyriausybės

            1997 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1178

 

            Karių mitybos fiziologinės normos

 

            Energinė vertė ir pagrindinės Fiziologinė norma (kiekis

            maisto medžiagos per parą)

 

Energinė vertė

            kcal 3800-4400

            kJ ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras