Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 647 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos "Verslininkų namai" dalininko teisių pardavimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2018 08 11.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2018.07.11, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2018-07-11, 2018-11747

        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
 DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
     "VERSLININKŲ NAMAI" DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO
                
          2018 m. liepos 4 d. Nr. 647
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1.  Parduoti valstybei nuosavybės teise  priklausančias
viešosios  įstaigos "Verslininkų namai" (įstaigos kodas  -
135193528, buveinė - Kaunas, Muitinės g. 13A) dalininko  teises
viešo aukciono būdu.
  2. Nustatyti, kad viešosios įstaigos "Verslininkų  namai"
parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, atitinkanti
valstybės įnašo į šios viešosios įstaigos dalininkų  kapitalo
vertę, - 7 703,89 Eur (septyni tūkstančiai septyni šimtai  trys
eurai ir aštuoniasdešimt devyni centai).
  3. Įgalioti Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją  sudaryti
šio nutarimo 1 punkte nurodytų dalininko teisių pirkimo-pardavimo
sutartį.
  4. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 11 dieną.

Finansų ministras,
pavaduojantis Ministrą Pirmininką          Vilius Šapoka

Ūkio ministras               Virginijus Sinkevičius

            _________________
                Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras