Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2018-07-11, 2018-11747

        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
 DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
     "VERSLININKŲ NAMAI" DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO
                
          2018 m. liepos 4 d. Nr. 647
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1.  Parduoti valstybei nuosavybės teise  priklausančias
viešosios  įstaigos "Verslininkų namai" (įstaigos kodas  -
135193528, buveinė - Kaunas, Muitinės g. 13A) dalininko  teises
viešo aukciono būdu.
  2. Nustatyti, kad viešosios įstaigos "Verslininkų  namai"
parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, atitinkanti
valstybės įnašo į šios viešosios įstaigos dalininkų  kapitalo
vertę, - 7 703,89 Eur (septyni tūkstančiai septyni šimtai  trys
eurai ir aštuoniasdešimt devyni centai).
  3. Įgalioti Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją  sudaryti
šio nutarimo 1 punkte nurodytų dalininko teisių pirkimo-pardavimo
sutartį.
  4. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 11 dieną.

Finansų ministras,
pavaduojantis Ministrą Pirmininką          Vilius Šapoka

Ūkio ministras               Virginijus Sinkevičius

            _________________