Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2018-07-11, 2018-11747

 

            LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

            NUTARIMAS

 

            DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

            "VERSLININKŲ NAMAI" DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO

 

            2018 m. liepos 4 d. Nr. 647

            Vilnius

 

            Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

            1. Parduoti valstybei nuosavybės teise priklausančias viešosios įstaigos "Verslininkų namai" (įstaigos kodas - 135193528, buveinė - Kaunas, Muitinės g. 13A) dalininko teises viešo aukciono būdu.

            2. Nustatyti, kad viešosios įstaigos "Verslininkų namai" parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, atitinkanti valstybės įnašo į šios viešosios įstaigos dalininkų kapitalo vertę, - 7 703,89 Eur (septyni tūkstančiai septyni šimtai trys eurai ir aštuoniasdešimt devyni centai).

            3. Įgalioti Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją sudaryti šio nutarimo 1 punkte nurodytų dalininko teisių pirkimo-pardavimo sutartį.

            4. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 11 dieną.

 

Finansų ministras, pavaduojantis Ministrą Pirmininką Vilius Šapoka

 

Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

 

            _________________

 
Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras