Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2018-08-01, 2018-12726

        LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBOS
              SPRENDIMAS
                
   DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS STRUKTŪROS
             PATVIRTINIMO
                
        2018 m. liepos 31 d. Nr. SV-S-840
               Vilnius

  Lietuvos Respublikos Seimo valdyba, vadovaudamasi  Lietuvos
Respublikos Seimo statuto 32 straipsnio 11 punktu, n u s p r e n
d ž i a:
  1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo  kanceliarijos
struktūrą (pridedama).
  2.  Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo   kanceliarijos
struktūrą ir pripažinti netekusiu galios Lietuvos  Respublikos
Seimo kanceliarijos struktūros 2 punktą.
  3.  Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo   kanceliarijos
struktūrą ir pripažinti netekusiais galios Lietuvos Respublikos
Seimo kanceliarijos struktūros 19 punktą ir 22.1 papunktį.
  4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo
valdybos 2016 m. lapkričio 18 d. sprendimą Nr. SV-S-11 "Dėl
Lietuvos   Respublikos   Seimo  kanceliarijos  struktūros
patvirtinimo".
  5. Nustatyti, kad:
  5.1. šis sprendimas, išskyrus 2 ir 3 punktus, įsigalioja 2018
m. rugpjūčio 14 d.
  5.2. šio sprendimo 2 punktas įsigalioja 2018 m. gruodžio 28
d.
  5.3. šio sprendimo 3 punktas įsigalioja 2018 m. spalio 26 d.

Seimo Pirmininkas              Viktoras Pranckietis

            _________________

                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos Seimo 
                valdybos 2018 m. liepos 31 d. 
                sprendimu Nr. SV-S-840
                
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS STRUKTŪRA
                
  1. Seimo kancleris.
  2. Seimo kanclerio pavaduotojas. 
  3. Seimo kanclerio biuras.
  4. Aplinkos apsaugos komiteto biuras.
  5. Audito komiteto biuras.
  6. Biudžeto ir finansų komiteto biuras.
  7. Ekonomikos komiteto biuras.
  8. Europos reikalų komiteto biuras.
  9. Kaimo reikalų komiteto biuras.
  10. Kultūros komiteto biuras.
  11. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biuras.
  12. Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuras.
  13. Sveikatos reikalų komiteto biuras.
  14. Švietimo ir mokslo komiteto biuras.
  15. Teisės ...