Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2018-08-01, 2018-12726

 

            LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBOS

            SPRENDIMAS

 

            DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS STRUKTŪROS

            PATVIRTINIMO

 

            2018 m. liepos 31 d. Nr. SV-S-840

            Vilnius

 

            Lietuvos Respublikos Seimo valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 32 straipsnio 11 punktu, n u s p r e n d ž i a:

            1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos struktūrą (pridedama).

            2. Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos struktūrą ir pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos struktūros 2 punktą.

            3. Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos struktūrą ir pripažinti netekusiais galios Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos struktūros 19 punktą ir 22.1 papunktį.

            4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2016 m. lapkričio 18 d. sprendimą Nr. SV-S-11 "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos struktūros patvirtinimo".

            5. Nustatyti, kad:

            5.1. šis sprendimas, išskyrus 2 ir 3 punktus, įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 14 d.

            5.2. šio sprendimo 2 punktas įsigalioja 2018 m. gruodžio 28 d.

            5.3. šio sprendimo 3 punktas įsigalioja 2018 m. spalio 26 d.

 

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis

 

            _________________

 

            PATVIRTINTA

            Lietuvos ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras