Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 756 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 2108 "Dėl Reikalavimų kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams, Reikalavimų elektroninio parašo įrangai, Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų registravimo tvarkos ir Elektroninio parašo priežiūros reglamento patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2018 08 08.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2018.08.07, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2018-08-07, 2018-12898

        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 31 D.
 NUTARIMO NR. 2108 "DĖL REIKALAVIMŲ KVALIFIKUOTUS SERTIFIKATUS
  SUDARANTIEMS SERTIFIKAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS, REIKALAVIMŲ
   ELEKTRONINIO PARAŠO ĮRANGAI, KVALIFIKUOTUS SERTIFIKATUS
SUDARANČIŲ SERTIFIKAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ REGISTRAVIMO TVARKOS IR
   ELEKTRONINIO PARAŠO PRIEŽIŪROS REGLAMENTO PATVIRTINIMO"
         PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
                
         2018 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 756
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: 
  Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 2108 "Dėl  Reikalavimų
kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems sertifikavimo  paslaugų
teikėjams, Reikalavimų elektroninio parašo įrangai, Kvalifikuotus
sertifikatus  sudarančių  sertifikavimo  paslaugų   teikėjų
registravimo tvarkos ir Elektroninio parašo priežiūros reglamento
patvirtinimo" su visais pakeitimais ir papildymais.

Ministras Pirmininkas             Saulius Skvernelis

Susisiekimo ministras               Rokas Masiulis

            _________________
                Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras