Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: VIII-588 Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo laikino pratęsimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1997.12.27, Nr.: 118, Publ. Nr.: 3046 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
            LIETUVOS RESPUBLIKOS
   TERITORIJOJE GALIOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, PRIIMTŲ IKI 1990 M. 
      KOVO 11 D., GALIOJIMO LAIKINO PRATĘSIMO
              ĮSTATYMAS

       1997 m. gruodžio 23 d. Nr. VIII-588
               Vilnius

 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos
        2000 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. IX-91
        (nuo 2000 m. gruodžio 29 d.)
        (Žin., 2000, Nr. 111-3569),
        2001 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. IX-390
        (nuo 2001 m. liepos 1 d.)
        (Žin., 2001, Nr. 55-1947),
        2001 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. IX-416
        (nuo 2001 m. birželio 30 d.)
        (Žin., 2001, Nr. 56-1985),
        2001 m. gruodžio 11 d. įstatymo Nr. IX-642
        (nuo 2001 m. gruodžio 29 d.)
        (Žin., 2001, Nr. 110-3989),
        2002 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. IX-1000
        (nuo 2002 m. liepos 17 d.)
        (Žin., 2002, Nr. 72-3015),
        2002 m. spalio 31 d. įstatymo Nr. IX-1167
        (nuo 2002 m. lapkričio 22 d.)
        (Žin., 2002, Nr. 112-4972),
        2002 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1242
        (nuo 2002 m. gruodžio 24 d.)
        (Žin., 2002, Nr. 123-5533),
        2003 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. IX-1653
        (nuo 2003 m. birželio 30 d.)
        (Žin., 2003, Nr. 64-2882),
        2003 m. gruodžio 11 d. įstatymo Nr. IX-1886
        (nuo 2003 m. gruodžio 30 d.)
        (Žin., 2003, Nr. 123-5573),
        2004 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. X-34
        (nuo 2004 m. gruodžio 27 d.)
        (Žin., 2004, Nr. 185-6836),
        2005 m. gruodžio 13 d. įstatymo Nr. X-445
        (nuo 2005 m. gruodžio 22 d.)
        (Žin., 2005, Nr. 149-5421),
        2006 m. gruodžio 14 d. įstatymo Nr. X-984
        (nuo 2006 m. gruodžio 28 d.)
        (Žin., 2006, Nr. 141-5406),
        2007 m. gruodžio 18 d. įstatymo Nr. X-1383
        (nuo 2007 m. gruodžio 29 d.)
        (Žin., 2007, Nr. 138-5645),
        2008 m. lapkričio 13 d. įstatymo Nr. X-1812
        (nuo 2008 m. lapkričio 25 d.)
        (Žin., 2008, Nr. 135-5243),
        2008 m. gruodžio 16 d. įstatymo Nr. XI-61
        (nuo ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras