Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

            N U T A R I M A S

 

            1998 m. lapkričio 17 d. Nr. 1341

            Vilnius

 

            DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR

            NAUDOJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE

 

            Siekdama taupiai naudoti biudžeto lėšas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

            1. Nustatyti, kad:

            1.1. ministerijos, Vyriausybės įstaigos, prie ministerijų įsteigtos valstybės valdymo institucijos ir kitos biudžetinės įstaigos (toliau vadinama - biudžetinės įstaigos), vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymu, gali naudoti biudžeto lėšas tarnybiniams lengviesiems automobiliams pirkti iš šiam tikslui kasmetinėse išlaidų sąmatose numatytų nepaprastųjų išlaidų. Iš biudžeto lėšų galima įsigyti ne brangesnius kaip 60 tūkst. litų vertės lengvuosius automobilius.

            Ši nuostata netaikoma tam tikros paskirties lengviesiems automobiliams su specialia įranga (greitosios pagalbos ar operatyviniais tikslais naudojamiems automobiliams), taip pat Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo tarnybos bei diplomatinių atstovybių užsienyje automobiliams;

            1.2. lengvuosius automobilius, ne brangesnius kaip 60 tūkst. litų vertės, ir lengvuosius automobilius, nurodytus šio nutarimo 1.1 punkto antrojoje pastraipoje, biudžetinės įstaigos (išskyrus ministerijas ir Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingas institucijas) gali įsigyti tik steigėjo leidžiamos, o valstybinės aukštosios mokyklos - tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos leidžiamos. Brangesnius kaip 60 tūkst. litų vertės lengvuosius automobilius biudžetinės įstaigos (įskaitant ministerijas ir Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingas institucijas ir valstybines aukštąsias mokyklas) gali įsigyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidžiamos;

            1.3. biudžetinėse ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras