Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1396 Dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių paskyrimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1998.12.09, Nr.: 108, Publ. Nr.: 2967; Teisės aktų registras, 2014.10.23, Nr.: 0; Teisės aktų registras, 2016.04.14, Nr.: 0; Teisės aktų registras, 2016.04.28, Nr.: 0; Teisės aktų registras, 2017.07.13, Nr.: 0; Teisės aktų registras, 2017.12.27, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS

         1998 m. gruodžio 3 d. Nr. 1396
               Vilnius

  DĖL MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
          VYRIAUSYBĖS NARIŲ PASKYRIMO

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2017 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1121
   (nuo 2017 m. gruodžio 28 d.)
   (TAR, 2017-12-27, 2017-21246) redakcija


  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymo 148 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė
n u t a r i a:
  Paskirti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nariais:
  Editą Galiauskaitę (komisijos pirmininkė);
  Martyną Endrijaitį;
  Rasą Stravinskaitę;
  Andrių Venių;
  Vilmą Vildžiūnaitę.

 Ministras Pirmininkas            Gediminas Vagnorius

 Finansų ministras              Algirdas Šemeta
   Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras