Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: I-11 Dėl Valstybės pavadinimo ir herbo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 1990 03 11.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Lietuvos Aidas, 1990.03.16, Nr.: 11; Valstybės Žinios, 1990.03.31, Nr.: 9, Publ. Nr.: 221  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS 
         1990 M. KOVO 11 D. NR. I-11
               VILNIUS
 
         DĖL VALSTYBĖS PAVADINIMO IR HERBO
  
    Žengdama  į atkuriamą  nepriklausomą valstybės gyvenimą,
matydama  oficialiuose  pavadinimuose  ir  ženkluose  nemažas
dvasines ir  politikos reikšmes,  jausdamasi įgaliota Lietuvos
piliečių - rinkėjų valios, 
   Lietuvos Aukščiausioji Taryba nutaria:
   1. Konstitucijoje  ir  kituose  teisiniuose  norminiuose
aktuose  vartoti  vienintelį  oficialų  valstybės  pavadinimą
"Lietuvos Respublika", o trumpiau ir sudėtiniuose pavadinimuose -
"Lietuva", "Lietuvos".
   2. Toliau vartoti oficialų Lietuvos Respublikos valstybės
Herbą ir ženklą - Vytį.
   3. Lietuvos  Aukščiausiąją  Tarybą  vadinti  "Lietuvos
Respublikos Aukščiausiąja Taryba".
   4. Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pareigybę nuo
šiol  vadinti  "Lietuvos Respublikos  Aukščiausiosios  Tarybos
Pirmininko" pareigybe.
   5. Visus  tolesnius šios  Aukščiausiosios  Tarybos  aktus
vadinti Lietuvos  Respublikos pirmojo  šaukimo  Aukščiausiosios
Tarybos aktais.
   6. Sutinkamai su šio įstatymo pirmuoju straipsniu keičiami
valstybinių organų pavadinimai.
   7. Šis įstatymas įsigalioja nuo jo priėmimo momento.
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS
PIRMININKAS                 V. LANDSBERGIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS
SEKRETORIUS             L. SABUTIS 

 

 

 
Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras