Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: VIII-1864 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2001 07 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2000.09.06, Nr.: 74, Publ. Nr.: 2262; Valstybės Žinios, 2000.09.13, Nr.: 77; Valstybės Žinios, 2000.09.22, Nr.: 80; Valstybės Žinios, 2000.09.29, Nr.: 82  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
                 PATVIRTINTAS
               2000 m. liepos 18 d.
              įstatymu Nr.VIII-1864

           LIETUVOS RESPUBLIKOS
            CIVILINIS KODEKSAS

   TIC informacija: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
patvirtinto Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 18 d. įstatymu
Nr. VIII-1864 (Žin., 2000, Nr. 74-2262) knygos įregistruotos
duomenų bazėje atskirais dokumentais.

1. PIRMOJI KNYGA
BENDROSIOS NUOSTATOS - Litlex dokumento Nr. 1CK
                
2. ANTROJI KNYGA
ASMENYS - Litlex dokumento Nr. 2CK
                  
3. TREČIOJI KNYGA
ŠEIMOS TEISĖ - Litlex dokumento Nr. 3CK
                
4. KETVIRTOJI KNYGA
DAIKTINĖ TEISĖ - Litlex dokumento Nr. 4CK
                
5. PENKTOJI KNYGA
PAVELDĖJIMO TEISĖ - Litlex dokumento Nr. 5CK
                  
6. ŠEŠTOJI KNYGA
PRIEVOLIŲ TEISĖ - Litlex dokumento Nr. 6CKPilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras