Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1458 Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2000.12.20, Nr.: 108, Publ. Nr.: 3463 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
            N U T A R I M A S

        2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 1458
               Vilnius
                
 DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS
   RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

   (Antraštė, preambulė ir 2-oji pastraipa - 
   Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2014 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1442
   (nuo 2015 m. sausio 1 d.)
   (TAR, 2014-12-19, 2014-20140) redakcija)


  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo  5
straipsnio 2 dalimi, 9 straipsnio 1 dalimi ir 10 straipsnio  3
dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  Patvirtinti pridedamus: 
  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
    2014 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1442
    (nuo 2015 m. sausio 1 d.)
    (TAR, 2014-12-19, 2014-20140) redakcija
  Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą.
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
    2014 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1442
    (nuo 2015 m. sausio 1 d.)
    (TAR, 2014-12-19, 2014-20140) redakcija
  Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles.

   
Ministras Pirmininkas            Rolandas Paksas

Finansų ministras              Jonas Lionginas

            _________________
                  
                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                2000 m. gruodžio 15 d. 
                nutarimu Nr. 1458

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2014 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1442
   (nuo 2015 m. sausio 1 d.)
   (TAR, 2014-12-19, 2014-20140),
   2015 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 71
   (nuo 2015 m. vasario 2 d.)
   (TAR, 2015-02-01, 2015-01387),
   2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimo Nr. 815
   (nuo 2015 m. rugpjūčio 11 d.)
   (TAR, 2015-08-10, 2015-12184),
   2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimo Nr. 829
   (nuo 2015 m. rugpjūčio 12 d. - dėl
   sąrašo 4.270 p. pakeitimo ir
   nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. - dėl 4.395, 4.396,
   4.397 ir 4.398 p. pakeitimo)
   (TAR, 2015-08-11, 2015-12220),
   2015 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1060
   (nuo 2015 m. lapkričio 1 d.)
   (TAR, 2015-10-14, 2015-15168),
   2015 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. 1115
   (nuo 2015 m. lapkričio ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras