Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
                
            N U T A R I M A S

         2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 1458
               Vilnius
                
 DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ
     IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu (Žin.,
2000, Nr. 52-1484), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
   1. Patvirtinti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios
rinkliavos dydžius (pridedama).
   2. Patvirtinti Valstybės rinkliavos mokėjimo ir  grąžinimo
tvarką (pridedama).
   3. Pripažinti netekusiais galios:
   3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11
d. nutarimą Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei  Žyminio
mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" (Žin., 1994,
Nr. 89-1732);
   3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 29
d. nutarimą Nr. 1196 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994
m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo"  (Žin.,
1994, Nr. 94-1844);
   3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d.
nutarimą Nr. 1282 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m.
birželio 30 d. nutarimo Nr. 534 ir 1994 m. lapkričio 11  d.
nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin.,1994, Nr. 99-1988);
   3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 16 d.
nutarimo Nr. 67 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994  m.
rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 787 ir 1994 m. lapkričio 11  d.
nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 7-151)  2
punktą;
   3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 23 d.
nutarimą Nr. 110 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994  m.
birželio 30 d. nutarimo Nr. 534 ir 1994 m. lapkričio 11  d.
nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin.,1995, Nr. 9-196);
   3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 13 d.
nutarimo Nr. 237 "Dėl Užsieniečių laikino įsidarbinimo Lietuvos
Respublikoje  laikinosios tvarkos patvirtinimo ir  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123
"Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo  ir
grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1995, Nr. 15-
356) 2 punktą; 
   3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 22  d.
nutarimą Nr. 402 "Dėl Lietuvos Respublikos ...