Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

            N U T A R I M A S

 

            2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 1458

            Vilnius

 

            DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ

            IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 52-1484), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

            1. Patvirtinti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius (pridedama).

            2. Patvirtinti Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo tvarką (pridedama).

            3. Pripažinti netekusiais galios:

            3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" (Žin., 1994, Nr. 89-1732);

            3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 29 d. nutarimą Nr. 1196 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin., 1994, Nr. 94-1844);

            3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1282 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 534 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin.,1994, Nr. 99-1988);

            3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 67 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 787 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 7-151) 2 punktą;

            3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 110 "Dėl Lietuvos Respublikos ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras