Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 65 Dėl Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimo tvarkos aprašo, leidimo formos patvirtinimo ir komisijos sudarymo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2001.04.13, Nr.: 32, Publ. Nr.: 1075; Valstybės Žinios, 2008.12.02, Nr.: 138, Publ. Nr.: 5466; Teisės aktų registras, 2015.01.29, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
      LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
         2001 m. balandžio 10 d. Nr. 65
               Vilnius
 
DĖL LEIDIMO VARTOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS OFICIALŲJĮ AR TRADICINĮ
  (TRUMPĄJĮ) VALSTYBĖS PAVADINIMĄ, HERBĄ, VĖLIAVĄ AR KITUS
 VALSTYBĖS HERALDIKOS OBJEKTUS AR JUOS MĖGDŽIOJANTĮ ŽYMENĮ, TAIP
 PAT GARANTINIUS IR PRABOS ŽENKLUS, ANTSPAUDUS, PASIŽYMĖJIMO AR
  APDOVANOJIMO ŽENKLUS PREKIŲ ŽENKLUOSE IR DIZAINE SUTEIKIMO
TVARKOS APRAŠO, LEIDIMO FORMOS PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO

   Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
   2015 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1R-25
   (nuo 2015 m. sausio 30 d.)
   (TAR, 2015-01-29, 2015-01268) redakcija

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001  m.
vasario 12 d. nutarimu Nr. 155 "Dėl įgaliojimų, susijusių  su
leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar  tradicinį
(trumpąjį)  valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar  kitus
valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip
pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo  ar
apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimu":
  1. Tvirtinu pridedamus:
  1.1. Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį  ar
tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą  ar
kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį,
taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo
ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine  suteikimo
tvarkos aprašą;
  1.2. Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį  ar
tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą  ar
kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį,
taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo
ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose formą;
  1.3. Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį  ar
tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą  ar
kitus heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat
garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo  ar
apdovanojimo ženklus dizaine formą.
  2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
    2017 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 1R-106
    (nuo 2017 m. balandžio 21 d.)
    (TAR, 2017-04-20, 2017-06663) redakcija
  "2. S u d a r a u šią Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras