Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

      LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
         2001 m. balandžio 10 d. Nr. 65
               Vilnius
 
DĖL LEIDIMO VARTOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS OFICIALŲJĮ AR TRADICINĮ
  (TRUMPĄJĮ) VALSTYBĖS PAVADINIMĄ, HERBĄ, VĖLIAVĄ AR KITUS
 VALSTYBĖS HERALDIKOS OBJEKTUS AR JUOS MĖGDŽIOJANTĮ ŽYMENĮ, TAIP
 PAT GARANTINIUS IR PRABOS ŽENKLUS, ANTSPAUDUS, PASIŽYMĖJIMO AR
APDOVANOJIMO ŽENKLUS PREKIŲ ŽENKLUOSE SUTEIKIMO TVARKOS, LEIDIMO
      FORMOS PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO
 
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario
12 d. nutarimu Nr. 155 "Dėl įgaliojimų, susijusių su  leidimo
vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį)
valstybės  pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus   valstybės
heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip  pat
garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo  ar
apdovanojimo ženklus prekių ženkluose bei Lietuvos  Respublikos
oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) pavadinimą firmų  varduose
suteikimo Teisingumo ministerijai" (Žin., 2001, Nr. 14-441):
 1. T v i r t i n u pridedamus:
 1.1. Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį  ar
tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą  ar
kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį,
taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo
ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose suteikimo tvarką;
 1.2. Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį  ar
tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą  ar
kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį,
taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo
ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose formą;
 1.3. Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį  ar
tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, firmų varduose formą.
 2. S u d a r a u šią Leidimo vartoti Lietuvos  Respublikos
oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą,
vėliavą  ar kitus valstybės heraldikos objektus ar   juos
mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos  ženklus,
antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose
suteikimo komisiją:
 Antanas     - Valstybinio patentų biuro direktoriaus
 Pavilonis    padėjėjas (komisijos pirmininkas);

 Janina Ivaškienė ...