Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

            Į S A K Y M A S

 

            2001 m. balandžio 10 d. Nr. 65

            Vilnius

 

DĖL LEIDIMO VARTOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS OFICIALŲJĮ AR TRADICINĮ

            (TRUMPĄJĮ) VALSTYBĖS PAVADINIMĄ, HERBĄ, VĖLIAVĄ AR KITUS

            VALSTYBĖS HERALDIKOS OBJEKTUS AR JUOS MĖGDŽIOJANTĮ ŽYMENĮ, TAIP

            PAT GARANTINIUS IR PRABOS ŽENKLUS, ANTSPAUDUS, PASIŽYMĖJIMO AR APDOVANOJIMO ŽENKLUS PREKIŲ ŽENKLUOSE SUTEIKIMO TVARKOS, LEIDIMO

            FORMOS PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 155 "Dėl įgaliojimų, susijusių su leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose bei Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) pavadinimą firmų varduose suteikimo Teisingumo ministerijai" (Žin., 2001, Nr. 14-441):

            1. T v i r t i n u pridedamus:

            1.1. Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose suteikimo tvarką;

            1.2. Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose formą;

            1.3. Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras