Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1CK Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2000.09.06, Nr.: 74, Publ. Nr.: 2262; Valstybės Žinios, 2000.09.13, Nr.: 77; Valstybės Žinios, 2000.09.22, Nr.: 80  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
            CIVILINIS KODEKSAS

   TIC informacija: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
patvirtinto Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 18 d. įstatymu
Nr. VIII-1864 (Žin., 2000, Nr. 74-2262) knygos įregistruotos
Litlex duomenų bazėje atskirais dokumentais:
1. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos - Litlex dokumento Nr. 1CK
2. Antroji knyga. Asmenys - Litlex dokumento Nr. 2CK
3. Trečioji knyga. Šeimos teisė - Litlex dokumento Nr. 3CK
4. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė - Litlex dokumento Nr. 4CK
5. Penktoji knyga. Paveldėjimo teisė - Litlex dokumento Nr. 5CK
6. Šeštoji knyga. Prievolių teisė - Litlex dokumento Nr. 6CK
------------------------------------------------------------------

             PIRMOJI KNYGA
           BENDROSIOS NUOSTATOS

              I DALIS
        CIVILINIAI ĮSTATYMAI IR JŲ TAIKYMAS
                
              I SKYRIUS
   CIVILINIAI ĮSTATYMAI IR JŲ REGLAMENTUOJAMI SANTYKIAI
   
   1.1 straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinio  kodekso
           reglamentuojami santykiai
   1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas reglamentuoja
asmenų turtinius santykius ir su šiais santykiais susijusius
asmeninius neturtinius santykius, taip pat šeimos santykius.
Įstatymų nustatytais atvejais šis kodeksas taip pat reglamentuoja
ir kitokius asmeninius neturtinius santykius.
   2. Turtiniams santykiams, kurie pagrįsti įstatymų nustatytu
asmenų pavaldumu valstybės institucijoms ir kurie  tiesiogiai
atsiranda, kai valstybės institucijos atlieka valdžios funkcijas
(realizuojamas pavaldumas) arba įstatymų nustatytas  asmenims
pareigas  valstybei  ar  jos  taiko  įstatymų   nustatytas
administracines ar baudžiamąsias sankcijas, įskaitant valstybės
mokesčių, kitų privalomų rinkliavų ar įmokų valstybei ar  jos
institucijoms, valstybės biudžeto santykius, bei  kitokiems
santykiams, kuriuos reglamentuoja viešosios teisės normos,  šio
kodekso normos taikomos tiek, kiek šių santykių nereglamentuoja
atitinkami įstatymai, taip pat šio kodekso įsakmiai  nurodytais
atvejais.
   3. Darbo santykius reglamentuoja specialūs įstatymai.  Šio
kodekso  normos darbo santykiams taikomos tiek, kiek   jų
nereglamentuoja specialūs įstatymai.
   4. Lietuvos Respublikos
    2011 m. spalio 13 d. įstatymo ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras