Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 2CK Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Antroji knyga. Asmenys
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2000.09.06, Nr.: 74, Publ. Nr.: 2262; Valstybės Žinios, 2000.09.22, Nr.: 80  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
            CIVILINIS KODEKSAS

   TIC informacija: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
patvirtinto Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 18 d. įstatymu
Nr. VIII-1864 (Žin., 2000, Nr. 74-2262) knygos įregistruotos
Litlex duomenų bazėje atskirais dokumentais:
1. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos - Litlex dokumento Nr. 1CK
2. Antroji knyga. Asmenys - Litlex dokumento Nr. 2CK
3. Trečioji knyga. Šeimos teisė - Litlex dokumento Nr. 3CK
4. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė - Litlex dokumento Nr. 4CK
5. Penktoji knyga. Paveldėjimo teisė - Litlex dokumento Nr. 5CK
6. Šeštoji knyga. Prievolių teisė - Litlex dokumento Nr. 6CK
-----------------------------------------------------------------
            
             ANTROJI KNYGA
               ASMENYS
                
               I DALIS
            FIZINIAI ASMENYS
                
              I SKYRIUS
    FIZINIŲ ASMENŲ CIVILINIS TEISNUMAS IR VEIKSNUMAS
   
            PIRMASIS SKIRSNIS
              TEISNUMAS
   
   2.1 straipsnis. Fizinių asmenų civilinio teisnumo samprata
   Galėjimas turėti civilines teises ir pareigas  (civilinis
teisnumas) pripažįstamas visiems fiziniams asmenims.
   
   2.2  straipsnis.  Fizinių asmenų  civilinio   teisnumo
atsiradimas ir išnykimas
   1. Fizinio asmens civilinis teisnumas atsiranda  asmens
gimimo momentu ir išnyksta, jam mirus.
   2. Teisių, kurias įstatymai pripažįsta pradėtam, bet  dar
negimusiam vaikui, atsiradimas priklauso nuo jo gimimo.
   3. Jeigu negalima nustatyti, ar vaikas gimė gyvas,  ar
negyvas, preziumuojama, kad jis gimė gyvas.
   4. Jeigu tam tikrų civilinių teisinių pasekmių atsiradimas
priklauso nuo to, kuris iš fizinių asmenų mirė anksčiau,  o
nustatyti  kiekvieno  iš  jų  mirties  momento   negalima,
preziumuojama, kad tie fiziniai asmenys mirė vienu metu.
   
   2.3 straipsnis. Fizinio asmens gimimo ir mirties momentas
   1. Fizinio asmens gimimo momentu pripažįstamas  pirmas
savarankiškas naujagimio įkvėpimas.
   2.  Fizinio asmens mirties momentu pripažįstamas   jo
kraujotakos ir kvėpavimo negrįžtamas nutrūkimas arba jo smegenų
visų funkcijų visiškas ir negrįžtamas nutrūkimas.
   3. Gimimo ir mirties momento ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras