Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 4CK Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2000.09.06, Nr.: 74, Publ. Nr.: 2262; Valstybės Žinios, 2000.09.22, Nr.: 80  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
            CIVILINIS KODEKSAS

   TIC informacija: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
patvirtinto Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 18 d. įstatymu
Nr. VIII-1864 (Žin., 2000, Nr. 74-2262) knygos įregistruotos
Litlex duomenų bazėje atskirais dokumentais:
1. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos - Litlex dokumento Nr. 1CK
2. Antroji knyga. Asmenys - Litlex dokumento Nr. 2CK
3. Trečioji knyga. Šeimos teisė - Litlex dokumento Nr. 3CK
4. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė - Litlex dokumento Nr. 4CK
5. Penktoji knyga. Paveldėjimo teisė - Litlex dokumento Nr. 5CK
6. Šeštoji knyga. Prievolių teisė - Litlex dokumento Nr. 6CK
---------------------------------------------------------------

             KETVIRTOJI KNYGA
             DAIKTINĖ TEISĖ
                  
                I DALIS
                DAIKTAI
                  
                I SKYRIUS
             BENDROSIOS NUOSTATOS
   
   4.1 straipsnis. Daiktų sąvoka
   Daiktais laikomi iš gamtos pasisavinti arba gamybos procese
sukurti materialaus pasaulio dalykai. 
   
   4.2 straipsnis. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai
   1. Nekilnojamaisiais daiktais laikomi daiktai, kurie  yra
nekilnojami pagal prigimtį ir pagal savo prigimtį  kilnojami
daiktai, kuriuos nekilnojamaisiais pripažįsta įstatymai.
   2. Nekilnojamieji daiktai pagal prigimtį yra žemės sklypas
ir su juo susiję daiktai, kurie negali būti perkeliami iš vienos
vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų
vertės.
   3. Kilnojamieji daiktai pagal prigimtį yra daiktai, kurie iš
vienos vietos į kitą gali būti perkelti nepakeitus jų paskirties
ir iš esmės nesumažinus jų vertės.
   4. Kilnojamasis daiktas, įeinantis į nekilnojamąjį daiktą ir
praradęs savo individualius požymius, yra nekilnojamojo  daikto
dalis.
   5. Kilnojamasis daiktas, fiziškai pritvirtintas ar  kitaip
prijungtas prie nekilnojamojo daikto, taip pat įeinantis į  jį,
bet  nepraradęs  savo  individualių  požymių,   nelaikomas
nekilnojamojo daikto dalimi.
   6. Laikinai atskirtos sudėtinės nekilnojamojo daikto dalys
išsaugo savo, kaip nekilnojamojo daikto, savybes, jei tas dalis
numatoma grąžinti atgal. 
   7. Nekilnojamiesiems pagal prigimtį daiktams  nustatytos
taisyklės ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras