Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS

            CIVILINIS KODEKSAS

 

            TIC informacija: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr. VIII-1864 (Žin., 2000, Nr. 74-2262) knygos įregistruotos Litlex duomenų bazėje atskirais dokumentais: 1. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos - Litlex dokumento Nr. 1CK 2. Antroji knyga. Asmenys - Litlex dokumento Nr. 2CK 3. Trečioji knyga. Šeimos teisė - Litlex dokumento Nr. 3CK 4. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė - Litlex dokumento Nr. 4CK 5. Penktoji knyga. Paveldėjimo teisė - Litlex dokumento Nr. 5CK 6. Šeštoji knyga. Prievolių teisė - Litlex dokumento Nr. 6CK -------------------------------------------------------------

 

            ŠEŠTOJI KNYGA

            PRIEVOLIŲ TEISĖ

 

            I DALIS

            BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            I SKYRIUS

            PRIEVOLĖS SAMPRATA IR PRIEVOLIŲ ATSIRADIMAS

 

            6.1 straipsnis. Prievolės samprata

            Prievolė - tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą.

 

            6.2 straipsnis. Prievolių atsiradimo pagrindai

            Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius.

 

            6.3 straipsnis. Prievolių dalykas

            1. Prievolės dalyku gali būti bet kokie veiksmai (veikimas, neveikimas), kurių nedraudžia įstatymai ir kurie neprieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.

            2. Prievolės ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras