Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS

            1992 m. rugsėjo 15 d. Nr. I-2882

            Vilnius

 

            LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMAS

 

            I SKYRIUS

            I. BENDRIEJI NUOSTATAI

 

            1 straipsnis. Notariato samprata

            Notariatas yra visuma notarų, kuriems pagal šį įstatymą suteikiama teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus, užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą.

 

            2 straipsnis. Notaras

            Notarinius veiksmus atlieka notaras, kuris įsteigia savo biurą. Keli notarai gali steigti vieną biurą, sudarydami bendros veiklos sutartį. Šių sutarčių sudarymą reguliuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

            Notaras veikia valstybės vardu ir remdamasis įstatymais užtikrina, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų.

            Notarus skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.

 

            3 straipsnis. Teisė užimti notaro pareigas

            Notaru gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą, ne mažiau kaip trejus metus buvęs kandidatu į notarus (asesoriumi) ir išlaikęs notaro kvalifikacinį egzaminą. Šie reikalavimai netaikomi tiems Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie turi mokslo laipsnius arba ne mažesnį kaip dešimties metų teisininko darbo stažą.

 

            4 straipsnis. Kandidatai į notarus (asesoriai)

            Kandidatus į notarus (asesorius) priima Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.

            Kandidatų ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras