Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: IX-743 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2002 04 06.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2002.04.06, Nr.: 36, Publ. Nr.: 1340; Valstybės Žinios, 2002.04.24, Nr.: 42  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
     LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO
    PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS
                
        2002 m. vasario 28 d. Nr. IX-743
               Vilnius

 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 
        patvirtinimas
 Šiuo Įstatymu Seimas patvirtina Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodeksą (toliau - Civilinio proceso kodeksas).

 2 straipsnis. Civilinio proceso kodekso įsigaliojimas
 Civilinio proceso kodeksas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

 3 straipsnis. Civilinio proceso kodekso normų, 
        reglamentuojančių atstovavimą, taikymas
 Asmenys, kurie netenka teisės atstovauti kitiems asmenims pagal
Civilinio proceso kodeksą, tačiau yra pateikę teismui įgalinimus
iki Civilinio proceso kodekso įsigaliojimo, turi teisę atstovauti
neviršydami įgaliojime ar kitame dokumente,  patvirtinančiame
asmens įgalinimus, numatytų įgalinimų iki įgaliojimo ar  kito
dokumento, patvirtinančio asmens įgalinimus, termino pabaigos ar
kitaip pasibaigus įgalinimams, bet ne ilgiau kaip iki sprendimo
toje byloje įsiteisėjimo.

 4 straipsnis. Civilinio proceso kodekso 29 straipsnio ir 123 
        straipsnio 4 dalies nuostatų, susijusių su 
        juridinių asmenų registru, taikymas
 Civilinio proceso kodekso 29 straipsnio ir 123 straipsnio  4
dalies nuostatos, susijusios su juridinių asmenų  registru,
taikomos nuo juridinių asmenų registro veiklos pradžios.  Iki
juridinių asmenų registro veiklos pradžios Civilinio  proceso
kodekso 29 straipsnio ir 123 straipsnio 4 dalyje  nurodyta
informacija nustatoma pagal įmonių rejestro ar kitų  juridinius
asmenis registruojančių registrų duomenis.

 5 straipsnis. Civilinio proceso kodekso nuostatų, 
        reglamentuojančių bylinėjimosi išlaidas, taikymas
 1. Už ieškinį (pareiškimus, prašymus), pateiktą iki Civilinio
proceso kodekso įsigaliojimo, žyminis mokestis mokamas  pagal
procesines  teisės  normas, galiojusias iki  šio   Kodekso
įsigaliojimo.
 2. Už apeliacinius skundus, atskiruosius skundus ar kasacinius
skundus dėl bylų, kurios atitinkamai pirmosios instancijos teisme
ar apeliacinės instancijos teisme buvo nagrinėjamos pagal teisės
normas, galiojusias iki Civilinio proceso kodekso įsigaliojimo,
žyminis mokestis mokamas vadovaujantis iki Civilinio  proceso
kodekso ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras