Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO

            PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS

 

            2002 m. vasario 28 d. Nr. IX-743

            Vilnius

 

            1 straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso

            patvirtinimas

            Šiuo Įstatymu Seimas patvirtina Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą (toliau - Civilinio proceso kodeksas).

 

            2 straipsnis. Civilinio proceso kodekso įsigaliojimas

            Civilinio proceso kodeksas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

 

            3 straipsnis. Civilinio proceso kodekso normų,

            reglamentuojančių atstovavimą, taikymas

            Asmenys, kurie netenka teisės atstovauti kitiems asmenims pagal Civilinio proceso kodeksą, tačiau yra pateikę teismui įgalinimus iki Civilinio proceso kodekso įsigaliojimo, turi teisę atstovauti neviršydami įgaliojime ar kitame dokumente, patvirtinančiame asmens įgalinimus, numatytų įgalinimų iki įgaliojimo ar kito dokumento, patvirtinančio asmens įgalinimus, termino pabaigos ar kitaip pasibaigus įgalinimams, bet ne ilgiau kaip iki sprendimo toje byloje įsiteisėjimo.

 

            4 straipsnis. Civilinio proceso kodekso 29 straipsnio ir 123

            straipsnio 4 dalies nuostatų, susijusių su

            juridinių asmenų registru, taikymas

            Civilinio proceso kodekso 29 straipsnio ir 123 straipsnio 4 dalies nuostatos, susijusios su juridinių asmenų registru, taikomos nuo juridinių asmenų registro veiklos pradžios. Iki juridinių asmenų registro veiklos pradžios Civilinio proceso kodekso 29 straipsnio ir 123 straipsnio 4 dalyje nurodyta informacija ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras