Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: IX-926 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2002.06.26, Nr.: 64, Publ. Nr.: 2569; Valstybės Žinios, 2002.07.12, Nr.: 71  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
            LIETUVOS RESPUBLIKOS
   DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO
               ĮSTATYMAS
                
        2002 m. birželio 4 d. Nr. IX-926
               Vilnius
                
   Neteko galios Lietuvos Respublikos
   2016 m. rugsėjo 14 d. įstatymu Nr. XII-2603
   (nuo 2017 m. liepos 1 d.)
   (TAR, 2016-09-19, 2016-23709)
   (Lietuvos Respublikos
   2017 m. birželio 6 d. įstatymo Nr. XIII-414
   (nuo 2017 m. birželio 15 d.)
   (TAR, 2017-06-14, 2017-10022) redakcija)

                
                 PATVIRTINTAS
                 2002 m. birželio 4 d. įstatymu 
                 Nr. IX-926
                
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
             DARBO KODEKSAS

   Neteko galios Lietuvos Respublikos
   2016 m. rugsėjo 14 d. įstatymu Nr. XII-2603
   (nuo 2017 m. liepos 1 d.)
   (TAR, 2016-09-19, 2016-23709)
   (Lietuvos Respublikos
   2017 m. birželio 6 d. įstatymo Nr. XIII-414
   (nuo 2017 m. birželio 15 d.)
   (TAR, 2017-06-14, 2017-10022) redakcija)
                
TIC pastaba: LR darbo kodekso tekstas įregistruotas atskiru
dokumentu - kodeksas Nr. IX-926.

            _________________Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras