Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

            PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

            GENERALINIO DIREKTORIAUS

            Į S A K Y M A S

 

            DĖL TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO GKTR 2.06.02:2002

            PATVIRTINIMO

 

            2002 m. birželio 10 d. Nr. 39

            Vilnius

 

            Vadovaudamasis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų (Žin., 2001, Nr. 52-1852) 6.18 punktu:

            1. T v i r t i n u techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.06.02:2002 "Lietuvos Respublikos mastelio 1:50 000 žemėlapio kartografinių duomenų bazė KDB50LT. Specifikacija. Versija 2.0. Antrasis leidimas" (pridedama).

            2. N u s t a t a u, kad techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.06.02:2002 įsigalioja nuo 2002 m. birželio 15 d.

            3. Įsigaliojus techninių reikalavimų reglamentui GKTR 2.06.02:2002 p r i p a ž į s t u netekusiu galios techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.06.01:1999 "Lietuvos Respublikos mastelio 1:50 000 žemėlapio kartografinių duomenų bazė KDB50LT. Specifikacija. Versija 1.0. Pirmasis leidimas".

 

GENERALINIS DIREKTORIUS KAZYS MAKSVYTIS

            ______________

 

+---------------+---------------------------------+-------------+ | | GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS | | | | TECHNINIAI REGLAMENTAI | GKTR | | | |2.06.02:2002 | +---------------+---------------------------------+-------------+ | |TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTAS| | | +---------------------------------+ | | |Lietuvos Respublikos mastelio 1: | | | Nacionalinė | 50 000 topografinio žemėlapio | | | žemės tarnyba | kartografinių duomenų bazė | | |prie Žemės ūkio| KDB50LT. Specifikacija. Versija | Antrasis | | ministerijos | 2.0 | leidimas | | | | | | | REGULATION | | | | Cartographic Data base ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras