Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 2108 Dėl Reikalavimų kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams, Reikalavimų elektroninio parašo įrangai, Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų registravimo tvarkos ir Elektroninio parašo priežiūros reglamento patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2003.01.08, Nr.: 2, Publ. Nr.: 47 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
                
              NUTARIMAS
   DĖL REIKALAVIMŲ KVALIFIKUOTUS SERTIFIKATUS SUDARANTIEMS
SERTIFIKAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS, REIKALAVIMŲ ELEKTRONINIO PARAŠO
 ĮRANGAI, KVALIFIKUOTUS SERTIFIKATUS SUDARANČIŲ SERTIFIKAVIMO
 PASLAUGŲ TEIKĖJŲ REGISTRAVIMO TVARKOS IR ELEKTRONINIO PARAŠO
        PRIEŽIŪROS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

         2002 m. gruodžio 31 d. Nr. 2108
               Vilnius

   Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2018 m. rugpjūčio 1 d. nutarimu Nr. 756
   (nuo 2018 m. rugpjūčio 8 d.)
   (TAR, 2018-08-07, 2018-12898)

                

                Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras