Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

            LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

            NUTARIMAS

            DĖL REIKALAVIMŲ KVALIFIKUOTUS SERTIFIKATUS SUDARANTIEMS SERTIFIKAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS, REIKALAVIMŲ ELEKTRONINIO PARAŠO

            ĮRANGAI, KVALIFIKUOTUS SERTIFIKATUS SUDARANČIŲ SERTIFIKAVIMO

            PASLAUGŲ TEIKĖJŲ REGISTRAVIMO TVARKOS IR ELEKTRONINIO PARAŠO

            PRIEŽIŪROS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

            2002 m. gruodžio 31 d. Nr. 2108

            Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827; 2002, Nr. 64-2572) 16 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 568 "Dėl elektroninio parašo priežiūros institucijos" (Žin., 2002, Nr. 43-1634), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

            Patvirtinti pridedamus:

            1. Reikalavimus kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams.

            2. Reikalavimus elektroninio parašo įrangai.

            3. Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų registravimo tvarką.

            4. Elektroninio parašo priežiūros reglamentą.

 

Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas

 

Vidaus reikalų ministras Juozas Bernatonis

 

            PATVIRTINTA

            Lietuvos Respublikos Vyriausybės

            2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu

            Nr. 2108

 

            REIKALAVIMAI ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras