Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-112 Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2003.02.27, Nr.: 21, Publ. Nr.: 919; Valstybės Žinios, 2013.01.26, Nr.: 10, Publ. Nr.: 469; Teisės aktų registras, 2014.12.03, Nr.: 0; Teisės aktų registras, 2015.11.18, Nr.: 0; Teisės aktų registras, 2016.05.23, Nr.: 0; Teisės aktų registras, 2017.01.17, Nr.: 0; Teisės aktų registras, 2017.04.28, Nr.: 0; Teisės aktų registras, 2017.09.08, Nr.: 0; Teisės aktų registras, 2017.12.05, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
    DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS SUDĖTIES
             PATVIRTINIMO
                
         2003 m. vasario 18 d. Nr. V-112
               Vilnius

   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
   2017 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1380
   (nuo 2017 m. gruodžio 6 d.)
   (TAR, 2017-12-05, 2017-19522) redakcija

  Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos sveikatos  draudimo
įstatymo 28 straipsnio 1 ir 3 dalimis,
  t v i r t i n u Privalomojo sveikatos draudimo  tarybos
sudėtį:
  Asta Aranauskienė - Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
atstovė;
  Aldona Baublytė - asmens sveikatos priežiūros  įstaigų
darbuotojų atstovė;
  Laima Kaveckienė - Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė;
  Dana Migaliova - pensininkų ir neįgaliųjų interesus ginančių
organizacijų atstovė;
  Edita  Paberalienė  - sveiką gyvenseną   propaguojančių
organizacijų atstovė;
  Laimutis Paškevičius - darbdavių organizacijų atstovas;
  Aistė  Raulušaitienė  -  Lietuvos  profesinių   sąjungų
konfederacijos atstovė;
  Jūratė Sabalienė - Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos atstovė;
  Kęstutis Štaras - asmens sveikatos priežiūros  įstaigų
organizacijų atstovas;
  Gražina Tarvydienė - darbdavių organizacijų atstovė;
  Aurelija  Urbonienė - Lietuvos Respublikos  Vyriausybės
kanceliarijos atstovė;
  Tadas Vadvilavičius - Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
atstovas;
  Rima Vaitkienė - Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė;
  Daiva Zaromskienė - pacientų interesus ginančių organizacijų
atstovė;
  Edmundas Žilevičius - Finansų ministerijos atstovas.

 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS
             ______________
Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras